Módszertani tevékenység
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma

Szolgáltatásaink

Az intézmény teljes körű ellátásként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
   - lakhatást, a lakóegység helyiségeinek központi világítását, hideg/melegvíz-ellátást, a fűtési szezonban folyamatos fűtést, a lakóegység rendszeres takarítását,
   - napi ötszöri étkezést (három fő- és két kisétkezést), szakorvosi javaslat alapján diétát,
   - szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást és a textíliák, személyes ruházat tisztítását, javítását a házirendben foglaltak szerint,
   - 24 órás felügyeletet,
   - orvosi ellátását heti 4 órában,
   - szükség esetén gondoskodik az alapápolásról, ennek körében különösen
       o a személyi higiéné biztosításáról,
       o a gyógyszerezésről,
       o az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról,
    - szakorvosi ellátáshoz, sürgősségi ellátáshoz és kórházi kezelésekhez való hozzájutást szervez,
    - jogszabály által meghatározott alaplistás gyógyszereket térítés nélkül biztosítja,
    - testtávoli gyógyászati segédeszközöket térítés nélkül biztosítja,
    - mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja:
       o a személyre szabott bánásmódot,
       o a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csopor-tos megbeszélést,
       o a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
       o szükség szerint pszichoterápiás foglalkozást,
       o a gondozási tervek megvalósítását,
       o a hitélet gyakorlásának feltételeit
       o segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
   - terápiás és készségfejlesztő foglalkozást,
   - érték- és vagyonmegőrzést a házirendben foglaltak szerint.
Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatáshoz (fodrász, pedikűr, kábel TV, telefon, internet) az intézmény helyet biztosít. A szolgáltatás díját a szolgáltató állapítja meg, mely az ellátottat terheli.
Az üdülések, kirándulások, szabadidős és kulturális programok térítési díjaként az összköltség 1 főre jutó önköltségét a résztvevőnek kell fizetni.

Térítési díjak

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117/C. § alapján a fenntartó Győri Evangélikus Egyházközség meghatározta azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Ezek aránya nem haladja meg az intézményi férőhelyek 50 %-át.

A fenntartó határozata alapján a belépési hozzájárulás összege:

  • Egyszemélyes szoba esetén 4.000.000 Ft,
  • Kétszemélyes szoba esetén 2.000.000 Ft/fő.

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló más személy fizeti meg.

Amennyiben a gondozás az intézménybe való beköltözéstől számított három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét az intézmény visszafizeti az ellátottnak vagy örökösének, illetve ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta e személynek vagy örökösének.

 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Ennek mértékét a hatályban lévő 1993. évi III. törvény (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 115.§, 117.§ szabályozza.

Az intézményi térítési díjat a Győri Evangélikus Egyházközség mint fenntartó, az egy ellátottra jutó önköltség alapján állapítja meg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
Ez az összeg 2022. december 31-től 6.500 forint naponta.

A személyi térítési díj meghatározásánál figyelembe vesszük az ellátott (fenti törvény 119/C. § által szabályozott) jövedelmi helyzetét, pénz- és ingatlan vagyonát valamint a tartásra köteles hozzátartozó jövedelmét.

 

Frissítve: 2023.07.28.

vissza az oldal tetejére

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
X