EFOP-1.3.5-16-2016-00460
Minőségbiztosítás
Szolgálatunk alapelvei
Alapszolgáltatások
Idősek otthona
Kérvények
Módszertani tevékenység
Diakonissza Anyaház
Alapítvány
Újságcikkek
Reformáció 500 éves évfordulója
Linkek
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma
Házi segítségnyújtás:

 Szolgáltatás:

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújt az intézmény: 
   
  Szociális segítés keretében biztosít:
  • háztartási segítségnyújtást. 
  
  Személyi gondozás keretében biztosít: 
  • gondozást és 
  • háztartási segítségnyújtást.

Térítési díj:

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. §-a, 115.§-a, 116. §-a alapján térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díjat a Győri Evangélikus Egyházközség mint fenntartó a szolgáltatási önköltség alapján állapítja meg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.                        

2020. március 1-től a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 
  • szociális segítés - 600 Ft/gondozási óra
  • személyi gondozás - 600 Ft/gondozási óra.

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének jogszabályban (1993. évi III. törvény 116. § (3) a) pontja) meghatározott százalékát (mely 2020-ban a havi jövedelem 25%-a).


Szolgáltatás kérelmezése

Házi segítségnyújtással kapcsolatos részletes felvilágosítást előzetesen egyeztetett időpontban tudunk adni.
Időpont egyeztetés a 06-96/519-885 telefonszámon kérhető.

Frissítve: 2020.02.24.