Reformáció 500 éves évfordulója
Megtekintés

Látogatók száma

Szolgáltatásaink

Az otthon gondoskodik - a fogorvosi ellátás kivételével - a lakók egészségügyi alapellátásáról heti 4 órában. Amennyiben a lakó nem az otthon orvosát választja, erről írásban kell nyilatkoznia. Az orvosválasztással kapcsolatosan felmerülő többletköltségek a lakót terhelik. A Szeretetház az orvosa által vagy jóváhagyásával felírt, I/2000. SZCSM rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) 52.§ (2)-(3) bekezdése szerinti alaplistás gyógyszereket térítés nélkül adja. Betegség esetén az esetleges szakorvosi teendőkről az Otthon orvosa dönt. Kórházi beutalás csak akkor történik, ha az Otthonban a szükséges kezelés feltételei nincsenek biztosítva. A Szeretetház gondoskodik szükség esetén az alapápolásról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével (szondatáplálás, tracheális kanül tisztítása és cseréje, állandó katéter bekötése és cseréje, intravénás folyadékpótlás, baleseti- és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok, nyitott és zárt sebek ellátása, dekubitálódott területek, fekélyek szakápolása, gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, tartós fájdalomcsillapítás, beszédterápia, fizioterápia, oxigénterápia, légzésterápia, szívó alkalmazása).
A Szeretetház intézményi költségen biztosítja a vényre felírt testtávoli gyógyászati segédeszközöket. A testközeli segédeszközök költségét a lakó viseli. Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatáshoz (fodrász, pedikűr) az intézmény helyet biztosít. A szolgáltatások díját a szolgáltató állapítja meg, mely az ellátottat terheli.
Az üdülés, kirándulások, szabadidős és kulturális programok térítési díjaként az összköltség 1 főre jutó önköltségét a résztvevőnek kell fizetni.

Térítési díjak

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Ennek mértékét a hatályban lévő 1993. évi III. törvény (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 115.§, 117.§ szabályozza.

Az intézményi térítési díjat a Győri Evangélikus Egyházközség mint fenntartó, az egy ellátottra jutó önköltség alapján állapítja meg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
Ez az összeg 2020. március 1-től 4.300 forint naponta.

A személyi térítési díj meghatározásánál figyelembe vesszük az ellátott (fenti törvény 119/C. § által szabályozott) jövedelmi helyzetét, pénz- és ingatlan vagyonát valamint a tartásra köteles hozzátartozó jövedelmét.

 

Frissítve: 2020.02.24.

vissza az oldal tetejére

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
X