EFOP-1.3.5-16-2016-00460
Minőségbiztosítás
Szolgálatunk alapelvei
Alapszolgáltatások
Idősek otthona
Kérvények
Módszertani tevékenység
Diakonissza Anyaház
Alapítvány
Újságcikkek
Reformáció 500 éves évfordulója
Linkek
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma
Minőségpolitika:

„Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy bánjatok velük.”
Lukács 6,31

A Szeretetház missziója az időskorú emberek gondozása és ápolása, melynek végzésére az egyházat a krisztusi szeretet indítja. Feladatunk, hogy ellátottaink számára a szociális biztonságot megteremtsük és megőrizzük, valamint biztosítsuk az evangélikus szellemben történő lelki gondozást.

Feladatunk, hogy mindenkor minőségi szolgáltatást biztosítsunk, ezzel elősegítsük a sikeres működést és az elégedettséget az ellátottak és hozzátartozóik részéről.
A minőség a jog- és az intézményi szabályozások alapján történő működést, az ellátottak által támasztott igényeknek és elvárásoknak való megfelelőséget jelenti.
Az érdekelt felek igényei és elvárásai elsődlegesek számunkra. Úgy alakítjuk a velük való kapcsolatot, hogy tovább erősödjön a bizalom az intézményünk iránt.
Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerünk kiterjed a szolgáltatásaink teljes körére.
Biztosítjuk a rendszer fenntarthatóságát, adminisztratív feladatainak ellátását, fejlesztését.
A minőségirányítási rendszert valamennyi munkatárs ismeri és feladatait a folyamatok szabályozása szerint végzi.
Munkatársaink rendszeres szakmai képzéseken vesznek részt, ezek eredményességét értékeljük.
Minden évben a stratégiai irányvonalaknak megfelelően minőségcélokat tűzünk ki, a megvalósulásukat értékeljük.
A külső szolgáltatók munkáját rendszeresen ellenőrizzük a minőségi megfelelőség érdekében.
Munkatársaimmal együtt képességeink szerint a legjobbat nyújtjuk az ellátottaknak.

Őszintén hisszük, hogy a minőségi ellátásra törekedve az általunk nyújtott szolgáltatás eléri legfontosabb célját, azaz a törvényi előírások teljesítésén túlmenően örömet és békességet jelent azoknak az idős embereknek, akiknek gondozását ránk bízták.


Győr, 2016.06.01.

Dr. Szilvásyné Peregi Eszter
igazgató