EFOP-1.3.5-16-2016-00460
Minőségbiztosítás
Szolgálatunk alapelvei
Alapszolgáltatások
Idősek otthona
Kérvények
Módszertani tevékenység
Diakonissza Anyaház
Alapítvány
Újságcikkek
Reformáció 500 éves évfordulója
Linkek
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma
Vasúti diakónia:

A szolgáltatásnak közel évszázados története van Németországban. A német Evangélikus Egyház „Bahnhofsmission”- szolgálata szinte minden nagyobb pályaudvaron megtalálható. 

A magyarországi szolgáltatás elindításánál és működtetésénél figyelembe vesszük az itt tapasztalható jó gyakorlatokat és tapasztalatokat, emellett rendelkezünk mindazzal a határozott elképzeléssel (működés, szolgáltatások, alapelvek, megjelenés), mely lehetővé teszi a problémamentes üzemeltetést.

Célunk a vasúttal utazók segítése, különös tekintettel az idősekre, fogyatékkal élőkre, kisgyermekes családokra, külföldiekre. A szolgálat feladata az utazásból fakadó nehézségek, bizonytalanságok csökkentése és az esetlegesen felmerülő krízishelyzetek kezelése.

Nem hagyható figyelmen kívül a pályaudvarok környékén megjelenő nehéz sorsú emberek csoportja sem, akik szintén segítségre szorulnak. Az ő strukturált formában történő támogatásuk hozzájárul a pályaudvarok általános rendezettségének javításához.

A szolgálat tevékenysége a vasúti személyszállítás utas-központú fejlesztéséhez kapcsolódó, hasznos kiegészítő szolgáltatás: az átmenő forgalomban egyfajta közösségteremtés, közösségi tér biztosítása.

A vasúti diakónia térítésmentes szociális, közösségi szolgáltatás vasúton utazók részére.

A nyújtott szolgáltatások: 

  • információ nyújtása, 
  • pihenőhely biztosítása,  
  • kiskorú utazók segítése a családi kapcsolatok erősítésében,
  • láthatás segítése,
  • elsősegély nyújtása,
  • együttműködés a szociális szektor más szereplőivel,
  • alapvető szükségletekhez hozzáférés (enni, innivaló),
  • lelki tanácsadás,
  • internet hozzáférés,
  • telefon, laptop töltés lehetőségének biztosítása.