EFOP-1.3.5-16-2016-00460
Minőségbiztosítás
Szolgálatunk alapelvei
Alapszolgáltatások
Idősek otthona
Kérvények
Módszertani tevékenység
Diakonissza Anyaház
Alapítvány
Újságcikkek
Reformáció 500 éves évfordulója
Linkek
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma
Egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásba vétele, működési nyilvántartás megújítása:
 

Nyilvántartásba vétel:

Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ veszi alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket.

Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a  http://kereso.enkk.hu/ oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

A működési keresővel kapcsolatban az omn@enkk.hu címen lehet kérdéseket feltenni.

Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, felvételüket az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény útján kérhetik, vagy egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát,a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.

  

működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz benyújtott kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)

A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelem a http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton elérhető formanyomtatványon is kitölthető.

A kérelmet a következő címre kell küldeni:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1245 Budapest, Pf.:980

 

 

Megújítás:

A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható a Központhoz benyújtott kérelemmel. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló hatósági igazolvány tartalmazza a lejárat napját. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt a továbbképzési rendelet szerinti továbbképzéseken kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése.

A megújítás feltétele a megújítani kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése a megújításhoz szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzésével. A megszerzett továbbképzési pontok igazolásának fénymásolatát, a munkáltatói igazolást és a megújítási kérelmet  az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1444 Budapest, Pf.:270) címére kell továbbítani.

 

Egyéb tudnivalók:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ http://www.enkk.hu

 

Frissítve: 2017.08.11.

vissza az oldal tetejére