Minőségbiztosítás
Szolgálatunk alapelvei
Alapszolgáltatások
Idősek otthona
Kérvények
EFOP-1.3.5-16-2016-00460
Módszertani tevékenység
Diakonissza Anyaház
Alapítvány
Újságcikkek
Reformáció 500 éves évfordulója
Linkek
További hasznos oldalak
Megtekintés

Látogatók száma
Egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásba vétele, működési nyilvántartás megújítása:
 

Nyilvántartásba vétel:

Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ veszi alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket.

Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a  http://kereso.enkk.hu/ oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

A működési keresővel kapcsolatban az omn@enkk.hu címen lehet kérdéseket feltenni.

Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, felvételüket az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény útján kérhetik, vagy egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát,a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.

  

működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz benyújtott kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)

A működési nyilvántartással kapcsolatos kérelem a http://adatlap.enkk.hu oldalon elektronikus úton elérhető formanyomtatványon is kitölthető.

A kérelmet a következő címre kell küldeni:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1245 Budapest, Pf.:980

 

 

Megújítás:

A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható a Központhoz benyújtott kérelemmel. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló hatósági igazolvány tartalmazza a lejárat napját. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt a továbbképzési rendelet szerinti továbbképzéseken kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzési kötelezettség teljesítése.

A megújítás feltétele a megújítani kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítése a megújításhoz szükséges továbbképzési pontok (elméleti, gyakorlati) megszerzésével. A megszerzett továbbképzési pontok igazolásának fénymásolatát, a munkáltatói igazolást és a megújítási kérelmet  az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1444 Budapest, Pf.:270) címére kell továbbítani.

 

Egyéb tudnivalók:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ http://www.enkk.hu

 

Frissítve: 2017.08.11.

vissza az oldal tetejére